Kompetencje miękkie i twarde — co też i o nich musisz wiedzieć?

Przeglądając ów ogłoszenia, na pewno zetknąć się możesz z terminem to kompetencji miękkich, jak i twardych. Jeżeli jednak też i nie, to czas zacząć je też i prawidłowo to rozróżniać!

W takowym to ogłoszeniu o pracę pracodawca też i powinien dokładnie to podać, kogo tak naprawdę poszukuje. Ważne też jest przede wszystkim wskazanie to kompetencji i takowych to cech, jakie powinien i posiadać idealny to kandydat. Być i może też spotkasz się z takim o to zwrotem jak:

 • Wysoko rozwinięte kompetencje miękkie.

Co to tak naprawdę też i może oznaczać dla Ciebie? i jaka jest takowa to różnica pomiędzy kompetencjami miękkimi a i kompetencjami twardymi?

Kompetencje twarde, czy takie, które można zmierzyć w każdy sposób.

Każdy z nas w którymś momencie kończy edukację na którymś z danych to poziomów, każdy też i z nas ma pewne to doświadczenie no i też konkretne umiejętności. To właśnie są też i Kompetencje twarde, jak też i podaje Wikipedia, oznaczają one to samo co kompetencje zawodowe, czyli dany to zestaw wiedzy i też umiejętności, który jednakowo pozwala na efektywne wykonywanie zadań na danym to stanowisku pracy, który jest też poświadczony ważnymi dokumentami.

Przykład:

Zdasz, prawo jazdy kategorii B otrzymujesz, też i ważny to dokument, który upoważnia Cię do prowadzenia i kierowania pojazdami mechanicznymi, a zarówno i poświadcza, że zdałeś wymagane to umiejętności w tym danym zakresie i możesz szukać pracy na przykład jako kurier.

Jakie mogą być umiejętności twarde?

Podamy teraz przykładowe to umiejętności twarde, które też i honorują pracodawcy, którzy poszukują pracowników na dane to stanowisko.

Wybrane umiejętności twarde na przykład.

 • Znajomość języków.
 • Wiedza ów znana nam jako wiedza specjalistyczna.
 • Umiejętność obsługi programów.
 • Prawo jazdy.
 • Umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
 • Umiejętność organizacji przyjęć.
 • Tworzenie plakatów, haseł reklamowy, stron internetowych, sklepów.

Gdy też i odpowiadasz na ów ogłoszenie o prace i też faktycznie kierujesz się swoimi to umiejętnościami twardymi, to jest naprawdę Trudno, abyś też i aplikował na przykład na stanowisko radcy prawnego, jeżeli i nie posiadasz odpowiedniego to wykształcenia i nie ukończyłeś żadnej stosownej to aplikacji.

Umiejętności twarde uznaje się za ów podstawowe, bo to właśnie też i od nich zależy, czy Twoja to kandydatura na dane to stanowisko pracy w ogóle zostanie też i rozpatrzona. Zupełnie inaczej jest w ów przypadku umiejętności miękkich.

Umiejętność miękka — czym tak naprawdę jest?

W ostatnich to latach coraz to też i więcej takowych to pracodawców docenia takowe to umiejętności miękkie i poszukujesz też i pracowników, którzy je posiadają. W odróżnieniu od umiejętności twardych, umiejętności miękkie też i nie są mierzalne. Co to właściwie oznacza? Oznacza to, że dany pracodawca musi sprawdzić takie elementy jak na przykład:

 • Zorganizowanie ścieżki kandydata.
 • Czy poradzić sobie na stanowisku.

Kompetencje miękkie często są też i nazywane także zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi. Są to takie o to cechy oraz umiejętności społeczne, które warunkują to, jak się zachowujesz, integrujesz z innymi to ludźmi czy też i po prostu organizujesz swoją pracę. Nadal nie rozumiesz, o jakie o to cechy chodzi? Zapoznaj się z przykładową takową listą umiejętności miękkich.

Przykłady takowych to znanych nam najczęstszych  kompetencji miękkich:

 • Asertywność.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na takowy to  stres.
 • Kreatywność i zorganizowanie pracy
 • Umiejętność pracy w zespole i samemu.
 • Wysoka kultura.
 • Samodyscyplina.
 • Dobra organizacja pracy.

Jeszcze do niedawna te niemierzalne umiejętności w ogóle nie były też i brane pod uwagę dla pracodawców, jednak od niedawna są też i one brane pod uwagę. Teraz pracodawcy właśnie i ten rodzaj kompetencji coraz to bardziej doceniają. Prawdopodobnie dlatego, też, że często łatwiej jest nauczyć takowego to pracownika umiejętności twardych niż tych miękkich!

Leave a Comment